Facebook Youtube

Krotex Pharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K

Siedziba Spółki
ul. Dostępna 56
01-490 Warszawa

tel. (022) 669 14 19, 633 80 41, 633 95 70
fax (022) 633 94 17
e-mail: poczta@krotex.com.pl